REHAU oslavuje 20. rokov na slovenskom trhu


REHAU pôsobí na Slovensku už od roku 1992 spočiatku pod názvom Macomas s.r.o., neskôr v roku 1998 bola táto spoločnosť premenovaná na REHAU s.r.o a v súčasnosti je to už 20 rokov, čo oslavuje spoločnosť REHAU ako celosvetový spracovateľ polymérov jubilejné zastúpenie aj na Slovensku, kde dôsledne a úspešne buduje svoj podiel na trhu v troch hlavných oblastiach: stavebníctvo, priemysel a automotive. Medzičasom sa vypracovala aj  k popredným špičkovým dodávateľom okenných a fasádnych systémov.

S obratom okolo –115 mil. € za rok 2016 predstavuje významné zastúpenie aj v slovenskom hospodárstve. Tento rok oslavuje svoje 20.ročné jubileum a pri tejto príležitosti by sa chcela vyjadriť VĎAKU  všetkým svojim obchodným partnerom, dodávateľom a priateľom, ktorí výraznou mierou prispeli k tomu aby sme tu ako spoločnosť mohli aj po 20 rokoch úspešne fungovať za doterajšiu spoluprácu a dosiahnuté úspechy.

Naše doterajšie míľniky

1992 pôvodný (historický) názov Macomas s.r.o 

1998 založenie spoločnosti Rehau s.r.o zápisom do obchodného registra

2000 – REHAU s.r.o už ako kompetentný partner v oblasti okenných a fasádnych prvkov, technického zabezpečenia budov, podzemného staviteľstva a celkovo ako líder v poskytovanú služieb a systémov na báze polymérov.

2005 otvorenie logistického strediska Lozorno –kompletizácia nárazníkov Q7


2006 – REHAU dodáva komponenty pre prvý vykurovaný štadión na Slovenku


2009 unikátny profilový systém GENEO s izolačným trojsklom už aj na Slovensku

GENEO


2017 počet zamestnancov REHAU Slovensko dosiahol počet 56