Drenáž

Odvodnenie & drenážne systémy

Pod pojmom drenáž rozumieme všetky opatrenia, ktoré umožňujú alebo uľahčujú odtekanie vody. REHAU vám ponúka drenážne rúry RAUDREN G z PVC, drenážne šachty PP DN 315 a kompletný systém na odvodňovanie stavebných pozemkov, menších stavieb, ako aj odvodnenie priemyselných stavieb. Z nášho sortimentu ponúkame riešenia na plošnú drenáž pri športových areáloch a v poľnohospodárstve.