RAINSPOT Uličná vpusť

Popis

RAINSPOT uličná vpusť
RAINSPOT uličná vpusť

RAINSPOT uličná vpusť spĺňa najvyššie nároky na zaťaženie, tesnosť a flexibilitu

Uličné vpuste nájdete na každej ulici, parkovisku, alebo na iných spevnených plochách. Bez nich by nebolo možné kontrolovane odvádzať dažďovú vodu, ktorá sa zhromažďuje na spevnených plochách.
Kvôli stále narastajúcemu dopravnému zaťaženiu uličných vpustí stúpajú nároky na použitý systém a materiál. RAINSPOT od REHAU je vyrobený z polymérov a tým spĺňa náročné kritéria na kvalitu a flexibilitu.

Výhody

RAINSPOT uličná vpusť
RAINSPOT uličná vpusť

Výhody

RAINSPOT nasadil vysokú latku zaťažiteľnosti, tesnosti, flexibility a jednoduchej montáže. Kvalita tohto systému nám zaručuje dlhodobú funkčnosť a spoľahlivosť.

 • Vysoká zaťažiteľnosť možná vďaka odvedeniu dopravného zaťaženia pomocou betónového prstenca do okolitého priestoru bez zaťaženia odtokového telesa
 • Tesnosť odtokových telies s tesniacim profilom
 • Jednoduchá pokládka: nízka hmotnosť 2,0 kg až 3,5 kg na každý diel umožňuje manuálne zabudovanie, krátku dobu montáže, jednoduchý transport a skladovanie stohovaním, materiál PP je odolný voči nárazom a prasknutiu, dlhodobá rázová odolnosť
 • Vďaka stavebnicovej konštrukcii s rôznymi systémovými komponentmi je možné realizovať rôzne hĺbky zabudovania a použiť odtoky s kalovým usadzovacím priestorom alebo bez neho. Systém z polypropylénu je odolný proti posypovej soli, korózii a mrazu.

Výrobný sortiment

RAINSPOT uličná vpusť
RAINSPOT uličná vpusť

Výrobný sortiment

Uličná vpusť RAINSPOT je dostupná v dvoch vyhotoveniach:

 • 300x500 hranatý tvar
 • 500x500 okrúhly tvar

V obidvoch rozmeroch existujú k dispozícii rôzne komponenty:

 • Betónový prstenec
 • Tesnenie
 • Predĺženie bez odtoku
 • Predĺženie s odtokom KG DN 160
 • Základné teleso bez odtoku
 • Základné teleso s odtokom KG DN 160

Systémové komponenty:

 • RAUVIA rebrovaná kanalizačná rúra
 • AWADUKT HPP vysokozaťažiteľný kanalizačný systém
 • AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
 • AWADUKT PP SN10 blue RAUSISTO
 • AWAŠACHTA PP

Na stiahnutie