RAUTERRA vrstvený geokompozit

Popis

Vrstvený geokompozit RAUTERRA® vystužuje, filtruje a oddeľuje.

RAUTERRA® zlepšuje nosnosť a udržuje pôsobenie ochranných vrstiev proti mrazu.

Vrstvený geokompozit RAUTERRA® je zhotovený z pevných tkaných pásov polypropylénu odolných voči alkáliám a z vrstvy mechanicky spevnených vlákien z polypropylénu.

RAUTERRA® spĺňa spoľahlivo oddeľovaciu, filtračnú aj drenážnu funkciu.

RAUTERRA® disponuje výbornými parametrami pevnosti a rozťažnosti. Je odolný voči všetkým bežným mikroorganizmom a chemikáliám, ktoré sa nachádzajú v pôde.

Výhody

Výhody

Výhody geokompozitu RAUTERRA v dopravnom staviteľstve, pri výstavbe hrádzí a skládok:

 • Rovnomerné sadanie pomocou rovnomerne rozdeleného zaťaženia
 • Rovnomerné zvýšenie únosnosti vzniknutého zaťaženia
 • Úspora stavebného materiálu
 • Zvýšená bezpečnosť voči zosuvom pôdy
 • Zabraňuje premiešaniu jednotlivých vrstiev materiálu s jemnými časticami z podložia
 • Zabraňuje prestupu jemných častíc do mrazuvzdornej vrstvy
 • Zabraňuje klesaniu materiálu pri násypoch do spodných vrstiev
 • Redukuje pretlak vody cez póry
 • Urýchľuje konsolidáciu podložia
 • Rýchla a úsporná pokládka
 • Nie je potrebná nákladná výmena zeminy
 • Úspora nákladov na prevoz materiálu
 • Chráni minerálnu izoláciu voči narezaniu
 • Zabraňuje premiešaniu minerálnej izolácie s ďaľšou vyrovnávacou vrstvou
 • Nezaťažuje životné prostredie, odolnosť voči hnilobe

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment:

 • RAUTERRA PP 45/45 s pozdĺžnou a priečnou pevnosťou v ťahu 45 kN/m
 • RAUTERRA PP 75/75 s pozdĺžnou a priečnou pevnosťou v ťahu 75 kN/m
 • Rozmery návinu: 5,20 m x 50 m