RAUTRACK geotextília

Popis

Popis

RAUTRACK je dvojvrstvová vpichovaná geotextília, ktorá pozostáva z vrchnej oderuvzdornej bielej vrstvy a z dolnej vysokopriepustnej modrej vrstvy.

Použitie RAUTRACK-u spôsobuje rozdelenie vznikajúcich napätí a tým aj zvýšenie nosnosti podložia.
Oddeľovacia a filtračná funkcia výrobku zabraňuje premiešaniu nosnej štrkovej vrstvy s jemným materiálom podložia.

Vďaka špeciálnej vrchnej vrstve odolnej voči oderu je možné ukladať RAUTRACK priamo pod nosnú vrstvu štrku.

Pomocou geotextílie RAUTRACK je povrchová voda zachytená a je odvedená spodnou vrstvou mimo podložia bez jeho narušenia. Voda presakujúca zospodu cez póry je takisto odvedená mimo podložia. Vysoká schopnosť absorbcie vznikajúceho zaťaženia umožňuje pri veľmi mäkkej pôde odľahčenie podložia a tým zvýšenie jeho únosnosti.

Vlastnosti:

 • Mechanicky spevnená a tepelne upravená geotextília
 • Dojvrstvové zloženie z PP a PE
 • Vrchná biela oderuvzdorná vrstva
 • Spodná vysokopriepustná modrá vrstva
 • Dlhodobá chemická odolnosť vďaka materiálu 100% PP/PE

Výhody

Výhody

RAUTRACK nahrádza ochranú vrstvu železničného spodku a môže sa klásť priamo pod vrstvu štrku. Geotextília spĺňa naraz 4 funkcie: oddeľuje štrk a železničný spodok, filtruje ďalej odvádzanú vodu, vystužuje zemné podložie, drenážuje nadbytočnú vodu.

 • Hospodárna alternatíva k pôvodnej ochrannej vrstve železničného spodku
 • Vysoká oderuvzdornosť vrchnej vrstvy odolá aj štrku
 • Zvýšenie únosnosti podložia a rozdelenie vznikajúceho pnutia
 • Zlepšenie ochrany voči mrazu odvedením vody
 • Odbúranie priesaku vody cez póry: pomcou vysokej priepustnosti materiálu je presakujúca voda odvedená mimo podložia
 • Vysoká priepustnosť spodnej vrstvy umožňuje nasiaknutie a odvedenie povrchovej a spodnej vody, zabránenie mäknutiu podložia
 • Šetrné voči životnému prostrediu, nie je potrebná výmena zeminy