Geotermálna sonda RAUGEO PE-Xa green

Geotermálne sondy sa spravidla zabudujú až do hĺbky 300 metrov, aby bolo možné na získavanie energie účinne využiť konštantnú teplotu vo väčšej hĺbke zeme.
Z hľadiska požiadaviek maximálnej bezpečnosti ponúka spoločnosť REHAU sondu RAUGEO PE-Xa green – jedinú geotermálnu sondu z vysoko odolného, zosieťovaného polyetylénu, bez zvárania na päte sondy. S jej drsnou vonkajšou vrstvou, ktorá v kombinácii s výplňovým materiálom zabezpečuje tesnosť systému, čo neponúkajú bežné geotermálne systémy.
Keď chcete projekt doplniť, tu sa dostanete priamo k manažérovi textu doplnenia.

Vaše výhody

 • Systém sondy spĺňa najvyššie bezpečnostné požiadavky
 • Minimálna priepustnosť vody pre najlepší tepelný účinok
 • 10 ročná záruka*
  pozri záručný list RAUGEO PE-Xa, výtlačok č. 827510

Možnosti použitia

 • Kúrenie a chladenie v spojení s tepelným čerpadlom
 • Free-cooling (pasívne chladenie obytných priestorov)
 • Nenamŕzanie voľných plôch , napr. vyhrievanie mostov a rámp
 • Akumulácia tepla v zemi, napr. v kombinácii so solárnymi zariadeniami
 • Optimálna na kombináciu s plošným vykurovaním a chladením alebo na temperovanie betónového jadra

Výrobný sortiment

Systém RAUGEO zahŕňa okrem geotermálnych sond všetky potrebné komponenty až po pripojenie k tepelnému čerpadlu:

 • špeciálne príslušenstvo, ako závažia sondy, dištančné držiaky, tvarovky Y
 • výplňový materiál
 • pripájacie vedenia
 • rozdeľovače a rozdeľovacie šachty
 • priechodky do muriva
 • etylénglykol