Ohrev výhybiek & vykurovanie nástupíšť

Popis

Ohrev výhybiek – bezpečnosť pre cestujúcich, dodržiavanie cestovného poriadku

Systém chráni výhybky a nástupištia pred namrznutím a hromadením snehu prostredníctvom CO2 neutrálnych tepelných zdrojov s použitím tepelného čerpadla. Regulačná technika sa navrhuje vždy podľa účelu použitia a konkrétneho regulátora a ovláda sa nami vyvinutým softwarom.

Výhody

Výhody

 • Bez narušenia cestovného poriadku v zime
 • Zníženie úrazovosti na nástupištiach
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Významné zníženie emisií CO2
 • Odpadá solenie, alebo sa výrazne zníži
 • Žiadne náklady na posýpanie a odhŕňanie snehu
 • Nezaťažuje sa a nepoškodzuje životné prostredie solením

Systémové komponenty

Systémové komponenty

 • Výmenník tepla na koľajniciach
 • Rúrkový kolektor
 • Geotermálny zdroj tepla resp. zásobník tepla
 • Tepelné čerpadlo s regulačnou technikou

Referencie

Referencie

Nemecko, Deutsche Bahn AG:

ALLGÄU
5 zariadení na vykurovanie koľajísk s 15 výhybkami

BOBENHEIM
1 zariadenie na vykurovanie koľajísk s 3 výhybkami

HOLZMINDEN
1 zariadenie na vykurovanie koľajísk s 2 výhybkami