Hospodárenie s dažďovou vodou

Hospodárenie s dažďovou vodou

Šetrenie prírodných zdrojov – trvalé a efektívne riešenia v hospodárení s dažďovou vodou

V modernom ekologickom hospodárení so zrážkovou vodou sa kladie stále väčší dôraz na šetrenie rezerv vody. Popri uchovaniu zásob spodnej vody je potrebné dbať aj na odľahčenie preťažených kanalizačných sietí a tak prispieť aj k protipovodňovej ochrane. Okrem finančných kritérií ako sú zníženie platieb za vodné a stočné, existuje stále viac dôvodov na zamyslenie, ako správne naplánovať hospodárenie s vodou.

Firma REHAU ponúka moderné systémové riešenia, ktoré pomôžu vyriešiť stále narastajúce požiadavky na hospodárenie so zrážkovou vodou.