Úprava dažďovej vody

RAUSIKKO Hydroclean umožňuje predúpravu dažďovej vody pod zemou

Zrážková voda, ktorá je zachytávaná z povrchových plôch, je často znečistená škodlivými látkami. Podľa polohy a využívania týchto plôch môže byť toto znečistenie také veľké, že nie je možné priame vsakovanie dažďovej vody, aby nedošlo k znečisteniu spodnej vody a pôdy. Práve preto je potrebné znečistenú zrážkovú vodu efektívne upraviť. Firma REHAU vyvinula systémy na predúpravu mierne a silno znečistenej dažďovej vody.


Chemicko-fyzikálna predúprava
Systém RAUSIKKO Hydroclean umožňuje chemicko-fyzikálnu predúpravu dažďovej vody pod zemou. Systém pracuje na viacúrovňom princípe filtrácie. Filter viaže, vyzráža a odlučuje rozpustné škodliviny.


Mechanická predúprava
Prirodzené prečistenie dažďovej vody vsakovaním do rigolu nie je možné realizovať predovšetkým v mestách kvôli požiadavke na veľkosť plochy potrebnej na vsakovanie. Zariadenia na sedimentáciu od REHAU zabudované pod zemou, umožňujú požadovanú predúpravu s minimálnam využitím priestoru a môžu byť zabudované pod pojazdné plochy. Pomocou princípu sedimentácie je možné vyfiltrovať z vody škodliviny viažúce sa na častice. Zariadenia ponúkajú zároveň veľký akumulačný objem ľahkých tekutín, napr. v prípade havarijného stavu.