Ochranné rúry RAUJET z PVC-U

Popis

Bezrozkopávkové ukladanie rozvodov plynu, pitnej vody, telekomunikačných a elektrických rozvodov

Ochranné rúry RAUJET z PVC-U poskytujú najvyššiu bezpečnosť voči mechanickému poškodeniu pri pokládke plynového potrubia, rúr pre zásobovanie pitnou vodou, telekomunikačného a elektrického vedenia. Ochranné rúry RAUJET sa cenovo výhodne a jednoducho ukladajú metódou Berstlining alebo pretláčaním podzemnou sondou. Špeciálne tvarované hrdlo zabezpečuje hladký vonkajší povrch rúr a tým minimalizuje plášťové trenie.

Výhody

Výhody

 • Nízkonákladová ochrana rozvodov pre médiá
 • Najväčší možný prierez vďaka optimalizovanej hrúbke steny rúry
 • Statická zaťažiteľnosť až do SLW 60 (100 kN/ m²)
 • Špecifické farebné označenie podľa oblasti použitia
 • Minimalizácia trenia plášťa pomocou vnútri uloženého hrdla RAUJET a tým hladkej vonkajšej plochy rúry
 • Spoje RAUJET sú tesné a pevné v ťahu použitím tangitového lepidla
 • Nenarúšajú sa stromové porasty, dopravné plochy a historické stavby
 • Opätovná použiteľnosť trasy
 • Minimálne obmedzenia v doprave vďaka malému stavenisku

Možnosti použitia

Možnosti použitia

 • Plynovody
 • Rozvody na pitnú vodu
 • Telekomunikačné vedenia
 • Rozvody elektrického prúdu

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

 • Rozmery od DN 50 až do DN 150
 • Stavebné dĺžky 1 m, iné stavebné dĺžky na požiadanie
 • Dodávané na paletách
 • Perforované rúry na určenie miesta poškodenia na plynovodoch na požiadanie
 • Opieskované prechody na prestup cez múr na požiadanie