Zemný tepelný výmenník

Antimikrobiálny systém pre kontrolované vetranie

Narastajúce ceny energií a úbytok zásob surovín nútia investorov, projektantov i architektov k znižovaniu prevádzkových nákladov objektu.

Jednou z dôležitých tém je kontrolované vetranie objektov pomocou zemného tepelného výmenníka.

Firma REHAU vyvinula vôbec prvý systém zemného tepelného výmenníka vzduchu s použitím rúr, kde je vnútorný povrch pokrytý antimikrobiálnou vrstvou. Jeho použitím môže investor nielen ušetriť náklady na energiu, ale taktiež významne zlepšiť kvalitu bývania vo svojom objekte.