AWADUKT Thermo pre priemyselnú a bytovú výstavbu

Popis

Popis

V priemyselných ako aj v polyfunkčných budovách sa neustále hľadajú nové hospodárne systémy na chladenie vzduchu. Použitie bežných klimatizačných zariadení je spojené s mimoriadne vysokými prevádzkovými nákladmi. Uprednostnenie zemného tepelného výmenníka (L-EWT) výrazne redukuje potrebu použitia klimatizácie, čím sa výrazne znižujú náklady a emisie CO2. Včasné naplánovanie zemného tepelného výmenníka do projektu budovy vám zaručí dôsledné zváženie všetkých okolností a podmienok ovplyvňujúcich výmenu vzduchu.

Nadimenzovanie zemného tepelného výmenníka je ovplyvňované nasledovnými parametrami:

 • Meteorologický región
 • Prietok vzduchu
 • Hĺbka uloženia
 • Druh pôdy
 • Materiál rúr

Radi Vám s návrhom zemného tepelného výmenníka pomôžeme v našej obchodnej kancelárii REHAU.

Výrobný sortiment

Firma REHAU vám ponúka kompletný sortiment systému AWADUKT Thermo:

 • Nasávacie jednotky a filtračné komponenty (až do DN 630)
 • Nasávacie jednotky až do DN 1200
 • Antimikrobiálny rúrový systém až do DN 500
 • Pre veľkoobjemové budovy, rúry DN 630 - DN 1200
 • Rozsiahly sortiment tvaroviek
 • Predpripravená rozdeľovacia rúra DN 315 až DN 1000
 • Nasávacie prvky s hrubým alebo jemným filtrom pre hygienický prívod vzduchu
 • Zberná šachta kondenzátu
 • Odborný prestup potrubia cez stenu domu