Fasádne systémy

Fasádne systémy

Pri veľkoplošných zaskleniach sú fasádne systémy ideálnym riešením. S našimi systémami vytvoríte filigránske jednopodlažné zasklenia, viacpodlažné zavesené fasády, polygonálne aplikácie, zasklenia schodísk alebo naklonené (šikmo vysunuté) fasády (priečelia) – pri zachovaní dobrých tepelnoizolačných hodnôt. Najmä pre pasívne domy ponúkame náročné riešenie s fasádnym systémom REHAU-Polytec 50 PHZ certifikovaným pre pasívne budovy.