Technika lepenia

Popis

Technika lepenia firmy REHAU otvára nové dimenzie

Moderná architektúra je otvorená a kreatívna. Aby mohli veľkorysé sklené plochy dosahovať výšku miestností, potrebujeme okná s vysokým stupňom stability a obslužného komfortu. Kde tradičný spôsob stavania dosiahne svoje hranice, presvedčivo prichádza naša technika vytvárania lepených spojov. Mimoriadne stabilné spojenie skla, lepidla a profilu otvára priestor pre modernú architektúru a racionálnu výrobu.
Poskytujeme riešenia pre všetky požiadavky trhu. Počnúc parciálnym lepením na boky zasklievacej drážky so systémami GENEO, Brillant-Design a Euro-Design 70 a končiac lepeným spojom hrany sklenej tabule pri Euro-Design 86 plus.

Parciálne lepenie na boky zasklievacej drážky:

Táto technika lepenia umožňuje zrealizovať mimoriadne veľké okná a balkónové dvere so štíhlymi profilmi. Dokonca aj špeciálne prvky ako kruhové a oblúkové okná sú trvalo funkčné a stabilné. Uplatnenie tohto postupu je flexibilné – či pri ručnej alebo priemyselnej sériovej výrobe.

Lepenie na dno zasklievacej drážky:

Je to konzekventné rozšírenie parciálneho lepenia na boky zasklievacej drážky. Špeciálne vyvinuté lepené krídlo s pohľadovou šírkou 48 mm pre sériovú výrobu umožňuje lepenie v oblasti dna zasklievacej drážky – aby mohla moderná architektúra pracovať s mimoriadne malými pohľadovými šírkami.

Výhody

Výhody

 • Veľké sklené plochy so štíhlymi rámovými profilmi.
 • Viac stability pre okná a balkónové dvere vďaka spolunosnému účinku sklenej tabule.
 • Zvýšená ochrana pred zlodejmi vďaka silovému spojeniu skla a rámu.
 • Použitie štandardných izolačných skiel a kovania.
 • Certifikované lepidlo a zasklievacie tesnenie.

Dizajn

Dizajn

 • Otvorená, moderná architektúra vďaka veľkým sklených plochám so štíhlymi pohľadovými šírkami.
 • Lepený spoj, ktorý nie je viditeľný zvonka, ani zvnútra.
 • Tradičný vzhľad okna zostáva zachovaný.

Možnosti nasadenia

Možnosti nasadenia

Parciálne lepenie na boky zasklievacej drážky

 • Okná a balkónové dvere z GENEO, Brillant-Design a Euro-Design 70.
 • Pri štandardných veľkostiach sa ako alternatíva k oceľovej výstuži, pre extraveľké prvky, dá použiť ako doplnenie oceľovej výstuže.
 • Možnosť uplatnenia pri ručnej a priemyselnej výrobe.
 • Ideálne riešenie pre stavby osobitného určenia.

Lepený spoj na dno zasklievacej drážky:

 • Priemyselná výroba so špeciálnym lepeným krídlom 48 mm.
 • Oceľová výstuž spravidla nie je potrebná.
 • Pre extraveľké a farebné prvky možno použiť oceľovú výstuž.