Predizolované rozvody tepla

Program produktov pre blokové vykurovanie
Najväčšia výhoda
"systému"


Jedinečné: REHAU ako jediný výrobca ponúka navzájom dokonale prispôsobený systém neustále kontrolovaných rúr a spájacej techniky.

Dlhá životnosť
Minimálne.


Pri prevádzkovej teplote do 70 °C s tlaku do max. 8,5 barov majú vysoko stabilizované rúry PE-Xa životnosť minimálne 50 rokov. Ich maximálne prevádzková teplota predstavuje 95 °C a v prípade poruchy vydržia dokonca aj krátkodobé teploty do von 110 °C.

100 %
homogénne tesné


Systémy RAUVITHERM a RAUTHERMEX sú homogénne tesné podľa normy DIN EN 15632-2, resp. AGFW FW 420-1, triedy B. To znamená najvyššiu bezpečnosť prevádzky.

Rozšírenie
sú vždy možné


Flexibilné: S roztláčacími zariadeniami a vŕtacou armatúrou NEXUS ponúka REHAU dve testované riešenia na hospodárne rozšírenie sietí prívodu tepla zblízka.


Highlighty

Špecialista na flexibilné spoje

Na vykurovacie vedenia položené na zemi

INSULPEX rúra na blízke a diaľkové zásobovanie teplom

Flexibilné PE-Xa spájacie systémy s rozmermi 20 až 160