Káblové chráničky z PP

Popis

Káblové chráničky z PP - alternatíva ku káblovým chráničkám z PVC

Káblové chráničky z PP sa používajú na ochranu káblov uložených v zemi - rozvody elektrického prúdu, silnoprúdu, ako aj spravodajská a komunikačná technika. Polypropylén je materiál s dobrou ekologickou bilanciou: Rúry sa správajú chemicky neutrálne a po použití ich možno ľahko a dokonale recyklovať na hodnotné suroviny.

Výhody

Výhody

 • Materiál s dobrou ekologickou bilanciou
 • Ohýbateľný pri 0°C až do polomeru 5 m – šetrí použitie tvaroviek a uľahčuje pokládku
 • Špeciálne dlhé vyformované hrdlo tesní pri uhlovom ohybe v hrdle do 5°
 • Odolné voči ťahu pri nízkych teplotách
 • Tesniaci krúžok fixovaný v žliabku pre bezpečnú pokládku

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

 • Káblové chráničky z PP SN 4 podľa prEN 14282 s vytvarovaným násuvným hrdlom, farba čierna
 • Káblové chráničky z PP SN 4 podľa prEN 14285 s vytvarovaným násuvným hrdlom, farba čierna
 • Iné farby na požiadanie

Systémové komponenty:

 • Kolená
 • Dištančné držiaky
 • Dvojité násuvné hrdlá
 • Presuvky
 • Prechodky na prestup cez steny
 • Uzatváracia zátka
 • Swept - T-odbočka pre domové prípojky
 • Flexibilné kolená