Vyhrievanie vonkajších plôch

Vykurovanie vonkajších plôch bráni tvorbe ľadu a udržaniu snehu

Vykurovanie vonkajších plôch sa používa na udržiavanie ciest, výjazdov, nájazdov, rámp, pristávacích miest pre vrtuľníky, peších zón a pod. bez ľadu a snehu.

  • Bezpečnostne relevantné cesty a miesta bez snehu a ľadu
  • Nízke investičné a prevádzkové náklady
  • Použitie alternatívnych prenášačov energie
  • Šetrné k životnému prostrediu
  • Znížené použitie posypovej soli

Výhody

  • Rýchla a jednoduchá montáž vďaka vysokej flexibilite rúr PE-Xa RAUTHERM S
  • Menšie riziko poranenia v nebezpečných zónach
  • Nízke náklady na údržbu z dôvodu kombinácie rúr RAUTHERM S so spojovacou technikou násuvných objímok
  • Meandrová pokládka na rovnomerný teplotný profil v halách
  • Zabezpečenie rozostupov pokládky vďaka použitiu vodiacich líšt RAUFIX, resp. RAILFIX

Varianty

Vykurovanie vonkajších plôch v betónových doskách

Rúry RAUTHERM S sa inštalujú v podobe paralelnej pokládky na rohožiach alebo upínacích výstužiach položených na stavbe.

Vykurovanie vonkajších plôch pod spájacou kamennou dlažbou

Rúry RAUTHERM S sa v podobe paralelnej pokládky pokladajú pod spájaciu dlažbu na upínacie lišty.