Smart up, size down

18.08.2018
smartAWASCHACHT

Spoločnosť REHAU digitalizuje pomocou softvéru smartAWASCHACHT proces plánovania kanalizačného systému, a môže tak vo veľmi krátkom čase vyrobiť veľké šachty z polymérových materiálov priamo na mieru.

Spoločnosť REHAU prostredníctvom smartAWASCHACHT digitalizuje a urýchľuje komplexné plánovanie šácht

Digitálna revolúcia zahŕňa plánovanie a výrobu komplexných vysokokvalitných plastových šácht: Prostredníctvom softvéru smartAWASCHACHT spoločnosť REHAU značne zjednodušuje konfiguráciu a výrobu špeciálnych šácht. Šachty vyrábané z polymérových materiálov s menovitou svetlosťou DN 1000 a dlhou životnosťou nahrádzajú podstatne ťažšie šachty s menovitou svetlosťou DN 1200 alebo DN 1500. Proces plánovania a konštruovania, ktorý predstavila spoločnosť REHAU na podujatí IFAT, sa už osvedčil v prvých stavebných projektoch.

V porovnaní so šachtou s menovitou svetlosťou DN 1500 usporí smartAWASCHACHT DN 1000 približne 34 percent výkopu zeminy a 76 percent skladovacieho miesta.

Bol predstavený na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu IFAT a dnes sa úspešne etabloval na prvých stavbách: Spoločnosť REHAU digitalizuje pomocou softvéru smartAWASCHACHT proces plánovania kanalizačného systému a môže tak vo veľmi krátkom čase vyrobiť veľké šachty z polymérových materiálov priamo na mieru. V súlade s mottom „Smart up, size down“ optimalizuje REHAU ako špecialista na polyméry prostredníctvom nového inteligentného softvéru náročné kroky plánovania pri konfigurovaní šácht. Šachty je teraz možné ľahko a rýchlo konfigurovať pomocou internetovej aplikácie, takže do 24 hodín je pripravený digitálny model šachty. Podľa potreby je možné individuálne naplánovať prítoky, použité suroviny, rôzne nadmorské výšky, montážnu hĺbku, hladinu spodnej vody, spád a prepojenie konštrukčných prvkov. Pre špecialistov na konfigurovanie špeciálnych šácht na odpadovú vodu predstavoval výzvu najmä vysoký počet rôznych prítokov v rôznych výškach. Veľmi efektívne a žiadané je presné zameranie spádov, potrebnej nadmorskej výšky a uhlov. Pomocou smartAWASCHACHT je možné celý proces plánovania spresniť, urýchliť a zefektívniť: „Špeciálne šachty s množstvom prítokov s rôznymi rozmermi sa nemusia tak ako doteraz realizovať v rozmeroch DN 1200 alebo dokonca DN 1500, ale možné je využitie DN 1000,“ hovorí Guido Kania, vedúci technického oddelenia pre inžinierske stavby v spoločnosti REHAU. „Šachta vyrobená pomocou smartAWASCHACHT je oveľa ľahšia a bezpečnejšie sa s ňou manipuluje aj úzkych stavebných priestoroch. Navyše je celá vyrobená z trvale antikorózneho a vysoko účinného materiálu polypropylén.“ 

Absolútna sloboda pri plánovaní, spoľahlivá realizácia

Vďaka smartAWASCHACHT sa značne skrátia dodacie doby.

Softvér s intuitívnym ovládaním od spoločnosti REHAU je pre projektantov k dispozícii po vytvorení vlastného účtu 24 hodín denne na stránke www.rehau.de/myAWASCHACHT a kedykoľvek umožňuje prístup k všetkým informáciám potrebným na plánovanie. Takto nedochádza k chybám pri prenose, ktoré často vznikajú pri manuálnom prenášaní formulárov k požadovaným objektom. Projektanti majú pri konfigurovaní absolútnu slobodu, pretože geometria nie je takmer vôbec obmedzená. Používateľ dostane už po 24 hodinách od zadania všetkých relevantných údajov projektu, ako je uhol spádu alebo počet prítokov, virtuálny model šachty vo forme 3D konštrukcie vo vysokom rozlíšení. Tento model sa vytvára vo výkonnom dizajnérskom softvéri na báze 3D-CAD a vytvorí optimálny rigol, ktorý projektant overí a schváli. Manuálna realizácia takéhoto konštrukčného výkresu trvá až dva týždne. Vďaka softvéru smartAWASCHACHT sa značne skrátia dodacie lehoty. Spoločnosť REHAU vyrobí pomocou nového automatizovaného výrobného postupu šachtu ako presnú kópiu digitálneho modelu. Celý proces od schválenia digitálneho modelu až po dodanie reálnej šachty trvá iba jeden týždeň. „Týmto uzatvárame kruh od požiadavky digitálneho spracovania, cez konštruovanie v 3D-CAD a výrobu až po automatizovanú a vysoko presnú kontrolu kvality,“ vysvetľuje Guido Kania. Ďalšia výhoda: Ak by boli potrebné dodatočné úpravy, je možné ich jednoducho zrealizovať a sprostredkovať na virtuálnom modeli. Na stránke http://smartawaschacht-animation.rehau.de/ si môžu projektanti prezrieť možnosti, ktoré ponúka spoločnosť REHAU pri konfigurovaní šácht s rôznymi požiadavkami, ako je veľký rigol, výškový posuv alebo aj vysoký počet prítokov.

Jednoduché používanie, obrovská úspora

Softvér smartAWASCHACHT umožňuje monitorovanie komplikovaných geometrií šácht a inžinierom poskytne istotu pri plánovaní. Výhoda, ktorá sa už osvedčila v praxi. „Nazbierané skúsenosti sú veľmi pozitívne a veľmi dobre sa dajú využiť pri ďalších stavebných projektoch,“ hovorí Sascha Jahn, konateľ spoločnosti TS Bau GmbH Ilmtal. Digitalizovaný proces konfigurácie a výroby, predstavený na IFAT, sa osvedčil pri prvých stavebných projektoch v mestách Hagen, Weinsberg, Braubach, Bad Honnef a Linz. Pretože v porovnaní so šachtou s menovitou svetlosťou DN 1500 usporí riešenie smartAWASCHACHT DN 1000 približne 34 percent výkopu zeminy a 76 percent skladovacieho miesta. Na základe značne ľahšej šachty z polymérových materiálov nie sú viac potrebné nebezpečné manipulácie so stavebnými komponentmi s celkovou hmotnosťou až osem ton. Možnosť jednoduchej revízie a svetlé farby taktiež prispievajú k bezpečnej manipulácii na staveniskách. „K tomu ešte patrí aj to, že dlhodobo utesnené stavebné prvky z polypropylénu zostávajú funkčné minimálne 100 rokov,“ zdôrazňuje Guido Kania. Šachta AWASCHACHT s modulárnym princípom je kompatibilná so všetkými surovinami ako kameň, liatina, betón alebo sklolaminát. Trvalá odolnosť polypropylénu voči korózii, ako povedal Guido Kania, rozhodla o tom, že pri plánovaní šácht bol zvolený celý systém z polymérových materiálov.