Máte ešte nejaké otázky? Tu nájdete odpovede ohľadne zemných tepelných výmenníkov vzduchu

Čo je zemný tepelný výmenník vzduchu?

Pomocou zemného tepelného výmenníka vzduchu je časť vzduchu alebo všetok vzduch, ktorý je potrebný na prevádzkovanie vetracieho zariadenia, vedený cez samostatné potrubie alebo potrubný systém, ktorý je uložený v zemi. Na základe teplotných rozdielov medzi teplotou zeme a vonkajšieho vzduchu v priebehu roka je  vzduch vedený cez rúry možné v zime predhriať resp. v lete ochladiť.

Je zemný tepelný výmenník vzduchu vhodný aj pre alergikov?

Áno, AWADUKT Thermo je vhodný aj pre alergikov. V takom prípade sa musí jednoducho za hrubý filter G4 zapojiť jemný filter F6.

Čím sa vyznačuje zemný tepelný výmenník vzduchu REHAU AWADUKT Thermo?

 • Antimikrobiálna vnútorná vrstva
  Jedinečné a patentovým právom chránené antimikrobiálne polymérové vyhotovenie výmenníka AWADUKT Thermo zabraňuje rastu zárodkov na vnútornej strane rúr. Analýzy inštitútu Fresenius (jan. 2003, okt. 2009 a apr. 2012) potvrdzujú výrazné zníženie hlavných patogénnych organizmov.
 • Optimalizovaná plnostenná rúra z PP
  Polypropylén má vyššiu tepelnú vodivosť ako PVC. Optimálne vedenie tepla zo zeme cez rúru do vzduchu.
 • Vysoká pozdĺžna tuhosť
  A vďaka tomu bezpečný odvod kondenzátu
 • Odolnosť proti radónu
  Radón je prirodzeným rádioaktívnym vzácnym plynom, ktorý sa vyskytuje v horninách a pôde. Preniká cez pôdu, rozpúšťa sa vo vode a cez zemský povrch vystupuje do atmosféry. Ako rúra, tak aj tesnenie Safety Lock je odolné proti radónu.

Koľko stojí zemný tepelný výmenník vzduchu?

Ponúkame súpravy pre rodinné domy. Ich cena sa pohybuje od 2 700 EUR do 3 775 EUR bez DPH. Vopred pripravené súpravy od spoločnosti REHAU sú pritom koncipované tak, že už obsahujú technické riešenia pre nasávanie s filtráciou vzduchu, napojením na budovu, ako aj odvod vznikajúceho kondenzátu. 

Náklady na pokládku a montáž si zistite u Vášho odborného remeselníka.

Potrebujem veľkú záhradu?

Nie, pokládka sa v prípade novostavby realizuje spolu s hrubou stavbou vo vzdialenosti od 1 m okolo celej budovy.

Je zemný tepelný výmenník vzduchu vzduchotechnickým zariadením?

Áno, je. Vetracie zariadenie a zemný tepelný výmenník vzduchu sú prepojené a taktiež si vyžadujú pravidelnú údržbu.

Dokážem zemný tepelný výmenník vzduchu udržiavať a čistiť sám/sama?

Áno, na základe špecifikácií VDI 6022 je nutné dodržiavať príslušné intervaly čistenia a vykonávať preventívne prehliadky (hygienické kontroly) (VDI = Zväz nemeckých inžinierov). Predpisy špecifické pre danú krajinu môžu na intervaly prehliadok klásť odlišné požiadavky. Celú sústavu je nutné naplánovať tak, aby bolo možné vykonať kompletné čistenie celej sústavy so zemným tepelným výmenníkom vzduchu v súlade so smernicami.

Oplatí sa zemný tepelný výmenník vzduchu len v novostavbe alebo aj v prípade renovácie?

V princípe je zemný tepelný výmenník vzduchu možné použiť v oboch prípadoch. V novostavbe sa môže montáž skombinovať s ďalšími stavebno-technickými prácami. V prípade renovácie budov sa tieto budú napríklad musieť dodatočne vybaviť vetracími kanálmi.

Kto mi dimenzuje zemný tepelný výmenník vzduchu?

Na dimenzovanie rodinného domu a domov pre viac rodín ponúkame súpravy AWADUKT Thermo. Stanovte si Vašu klimatickú zónu a požadované prietokové množstvo vzduchu a v prípade Vášho dopytu sa odvolajte na príslušnú súpravu. Pre budovy s vyšším požadovaným prietokovým množstvom vzduchu sa obráťte na našich odborných poradcov v predajných kanceláriách. Nadviažte za týmto účelom jednoducho kontakt cez online formulár.

Je možné odstrániť kondenzát vznikajúci v potrubnom systéme?

Pre zabezpečenie čo najrýchlejšieho odvod kondenzátu je pri pokládke rúry výmenníka tepla nevyhnutný priebežný spád asi 2 – 3 %. Odvod kondenzátu môže byť zrealizovaný prostredníctvom zbernej šachty kondenzátu nachádzajúcej sa mimo budovy alebo cez odtok kondenzátu inštalovaného v budove.