Výhody v zimnej prevádzke

  • Mimoriadne efektívne predhrievanie privádzaného vzduchu vďaka zemnému tepelnému výmenníku vzduchu a zariadenie so spätným získavaním tepla
  • Zabránenie zamrznutiu vetracieho zariadenia bez dodatočných prevádzkových nákladov
  • Vo vetracom zariadení nie je potrebná funkcia rozmrazovania, čo umožňuje celoročnú prevádzku
  • Nezávislosť od fosílnych palív využitím obnoviteľnej energie
  • Čistý vzduch aj počas „obdobia prechladnutia“ a všeobecne rozšírených chrípkových vírusoch