ความร้อนใต้ ดิน

พลังงานหมุนเวียนสำหรับการทำความร้อนและทำความเย็น

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของบ้านเรือนหรืออาคาร ลดการสร้างพลังงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด แม้กระทั่งการปลอดจากการใช้โครงข่ายไฟฟ้าโดยสิ้นเชิง ถ้าคุณได้วางเป้าหมายไว้เช่นนั้น ทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยเทคโนโลยีที่ยั่งยืนจาก REHAU

ค้นพบความร้อนใต้ดิน
การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดสำคัญกว่าการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อให้ความร้อน ระบายความร้อน และหมุนเวียนอากาศภายในอาคารให้ได้ประโยชน์สูงสุดถือเป็นความรับผิดชอบ มาร่วมค้นพบนวัตกรรมโซลูชันความร้อนใต้พิภพจาก REHAU ระบบของเราใช้การเดินท่อใต้ดินเพื่อจับพลังงานของโลก เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนด้านพลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์

Highlights

ความร้อนใต้ ดิน

ทำความร้อนและทำความเย็นในพื้นที่ของคุณโดยใช้พลังงานหมุนเวียนจากโลกและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนระบบหมุนเวียนพลังง...