RAUGEO

RAUGEO คืออะไร

พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ฟรี

ระบบความร้อนใต้ดินคือ "ระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดต้นทุนมากที่สุดในปัจจุบัน" จากคำกล่าวของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา

ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้โลกอุ่นขึ้นและเก็บอุณหภูมิไว้ใต้ดินตลอดปี ระบบปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียนนี้ ซึ่งเป็นอุณหภูมิใต้ดินระดับปานกลางและคงที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ฟรีสำหรับให้ความร้อน ระบายความร้อน และน้ำร้อนที่ใช้ในพื้นที่

RAUGEO
คือระบบการเดินท่อที่วางใต้ดินซึ่งตรวจจับพลังงานของโลก ระบบนี้จะทำงานได้ดีโดยอิสระ หรือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้ร่วมกับระบบทำความร้อนและทำความเย็นแบบกระจายของเรา

หลักการทำงาน

หลักการทำงาน

กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินเป็นระบบท่อชนิดวงจรปิดที่ซีลและมีแรงดัน ซึ่งจะหมุนเวียนของเหลวสำหรับถ่ายโอนความร้อนจากใต้พื้นผิวโลก ระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินเดียวกันนี้ใช้ทั้งกับการทำความร้อนและทำความเย็น ในระหว่างทำความร้อน ระบบจะรวบรวมความร้อนจากพื้นดินแล้วส่งไปยังอาคาร ในการทำความเย็น ความร้อนส่วนเกินจะถูกส่งออกนอกอาคารและกระจายสู่พื้นดิน (เพียงเปิดสวิตช์ที่ตัวปรับอุณหภูมิเพื่อกลับกระแสพลังงานภายในปั๊มพลังงานความร้อน)

การถ่ายโอนพลังงาน จากพื้นดินไปยังปั๊มพลังงานความร้อน
ระบบความร้อนใต้พิภพโดยทั่วไปจะใช้ปั๊มพลังงานความร้อนแบบน้ำสู่อากาศเพื่อถ่ายโอนพลังงานจากของเหลวของระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินไปยังระบบกระจายพลังงานโดยใช้ลมเป่า ปั๊มพลังงานความร้อนแบบน้ำสู่น้ำจะถ่ายโอนพลังงานโดยตรงไปยังระบบกระจายพลังงานแบบใช้น้ำภายในอาคารของคุณ

เมื่อระบบกระจายพลังงานเป็นการทำความร้อนและทำความเย็นแบบกระจาย ปั๊มพลังงานความร้อนของคุณจะทำงานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) สำหรับการทำความร้อนและอัตราส่วนประสิทธิภาพการให้ความเย็น (EER) สำหรับการทำความเย็นที่อัตราสูงสุด


1. RAUGEO U-bend
2. RAUGEO Collect
3. Manifold
4. Geothermal heat pump
5. Radiant heating and cooling distribution (
ตัวเลือก)

ประโยชน์

ประโยชน์

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด
ระบบปั๊มพลังงานความร้อนจากพื้นดินสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้สูงกว่าระบบดั้งเดิมถึง 70 เปอร์เซ็นต์ในโหมดการทำความร้อนและสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในโหมดทำความเย็น ตามการรับรองจาก EPA1 โดยปกติแล้ว ระบบจะใช้ไฟฟ้าหนึ่งหน่วยเพื่อย้ายพลังงานสามถึงสี่หน่วยไปและจากพื้นดิน

ลดค่าดำเนินการและการดูแลรักษา
การลงทุนเริ่มต้นกับระบบปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์นั้นไม่แตกต่างจากระบบทั่วไป เมื่อสามารถคืนทุนจากการลงทุนขั้นต้น ซึ่งปกติจะใช้เวลาห้าถึงสิบปี คุณก็จะได้ใช้พลังงานที่มีเสถียรภาพและต้นทุนต่ำต่อไปอีกหลายปี เนื่องจากมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพียงไม่กี่ชิ้น ทำให้ปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพมีความทนทานและเชื่อถือได้สูง ซึ่งจะช่วยลดค่าดูแลรักษาให้กับคุณ

1 Geothermal Heat Pumps, ToolBase Services, NAHB Research Center, http://www.toolbase.org, 15 Jan. 2010.

ตัวเลือกการติดตั้ง

เหมาะกับอาคารส่วนใหญ่

ระบบหมุนเวียนพลังงานความร้อนใต้พิภพมีการออกแบบเฉพาะตัวเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ของคุณและตรงตามความต้องการในการทำความร้อนและทำความเย็น

การหมุนเวียนแนวตั้ง
ถ้าพื้นที่จำกัด ระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินแนวตั้งจะฝังอยู่ในหลุมลึกหลายร้อยฟุตโดยใช้อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำ

การหมุนเวียนแนวนอน
ถ้ามีพื้นที่เปิดโล่งกว้างขวางและสภาพดินเหมาะสม ระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินแนวนอนจะอยู่ใต้พื้นดิน 5 ถึง 7 ฟุต (1.5 ถึง 2 .) ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ประหยัดที่สุ

ขาวัดเกลียว
ขาวัดเกลียวของ RAUGEO เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในอาคารใหม่และการปรับปรุงอาคาร ขาวัดนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดถ้ามีพื้นที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถเจาะเพื่อใส่ขาวัดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางธรณีวิทยาหรือไม่คุ้มค่าในการลงทุ.

ส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบ RAUGEO™ อ้างอิงจากการออกแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินของยุโรปซึ่งมีการใช้งานมามากกว่า 30 ปี ระบบนี้ใช้ท่อร่วมแทนหัว HDPE แบบฝังและท่อ RAUGEO PEXa แทนท่อ HDPE เมื่อมีการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งประหยัดและติดตั้งง่าย

RAUGEO Double U-bend: ดึงพลังงานได้มากกว่า แต่เจาะน้อยกว่าในระหว่างการติดตั้ง
ในการทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของอเมริกาเหนือ* RAUGEO Double U-bend ที่ติดตั้งเคียงคู่กับข้องอรูปตัวยูของ HDPE ตัวเดียวนั้นช่วยลดความต้านทานความร้อนของหลุมเจาะได้อย่างมาก ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าข้องอรูปตัวยูคู่ของ RAUGEO ที่มีแหวนรองท่อจะใช้หลุมเจาะขนาดเล็กกว่า 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับข้องอรูปตัวยูของ HDPE ตัวเดียว เพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานเท่ากัน ซึ่งทำให้ค่าขุดเจาะลดลง

ข้องอรูปตัวยูคู่ของ RAUGEO
ข้องอรูปตัวยูของ RAUGEO ขึ้นรูปจากท่อยาวหนึ่งท่อ แต่ข้องอรูปตัวยูของ HDPE ที่เป็นข้อต่อแบบเชื่อม ความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าของ RAUGEO PEXa ช่วยให้ท่อสามารถโค้งในรัศมี 180 องศาและใช้ปลายขึ้นรูปโพลีเอสเตอร์เสริมไฟเบอร์กลาส ทำให้ไม่ต้องเชื่อมต่อและขจัดความเสี่ยงที่จะรั่วไหลในหลุมเจาะ ข้องอรูปตัวยูคู่ที่ประกอบด้วยข้องอรูปตัวยูเดี่ยวสองตัวที่มีวงจรท่อแยกกันนั้นสามารถสกัดพลังงานได้มากกว่า พร้อมทั้งป้องกันการทำงานผิดพลาดของระบบหมุนเวียนได้มากกว่า

ท่อร่วมโพลีเมอร์
ท่อร่วมโพลีเมอร์ของ REHAU ให้การควบคุมที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหัวแบบไหลกลับทั่วไป การออกแบบพอลิโพรพิลีนที่ทนทานมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพส่วนใหญ่ การผสานรวมท่อร่วมเข้ากับการออกแบบระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพจะทำให้คุณสามารถควบคุมระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินของคุณได้มากยิ่งขึ้น เมื่ออ่านเกจ์กระแสของท่อร่วม คุณจะทราบว่าระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินทั้งหมดของคุณทำงานอย่างถูกต้อง ถ้าวงจรเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ท่อร่วมจะทำให้สามารถปิดระบบได้ ดังนั้น แทนที่จะสูญเสียการหมุนเวียนพลังงานทั้งลูปไป ก็จะเสียเฉพาะช่วงข้องอรูปตัวยูช่วงเดียว ทำให้ระบบการทำความร้อนและทำความเย็นทำงานต่อไปได้จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบที่ง่ายดาย
การทำให้วงจรระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินจำนวนมากสมดุลกันเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความยาวของลูปหนึ่งหรือสองลูปแตกต่างจากลูปที่เหลือ ความสมดุลของวงจรที่ไม่ถูกต้องจะลดประสิทธิภาพของระบบ ท่อร่วมจะช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลให้กับแต่ละวงจรได้ด้วยวาล์วปรับวงจรที่มีอยู่แล้วภายใน ทำให้มีอิสระมากขึ้นในการออกแบบหลุมที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุด.

ท่อ RAUGEO PEXa
ท่อ RAUGEO PEXa มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก การกระทบหิน และความเค้นจากการเคลื่อนไหวของดินได้มากกว่า ท่อ PEXa สามารถใช้การกลบพื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าและได้พลังงานความร้อนมากกว่า ซึ่งแตกต่างจากท่อ HDPE ที่ต้องเททรายรองพื้น.

ฟิตติ้ง EVERLOC
ระบบฟิตติ้งทองเหลืองของ REHAU EVERLOC ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อใช้กับท่อ PEXa และสามารถเชื่อมต่อกับส่วนประกอบของระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดินของคุณได้โดยมีความปลอดภัยสูงสุด การทำข้อต่อแบบสลีฟแรงอัดเป็นกระบวนการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งไม่ต้องอาศัยทักษะของผู้ติดตั้งหรือสภาพอากาศ .

ขาวัดเกลียว
ขาวัดเกลียวของ RAUGEO สร้างจากท่อ PEXa คุณภาพสูงเพื่อความเชื่อถือได้สูงสุดและอายุการใช้งานยาวนาน ขาวัดเกลียวจะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อพื้นที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถเจาะเพื่อใส่ขาวัดได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางธรณีวิทยาหรือไม่มีศักยภาพในด้านการเงินก็ตาม.

*ผลลัพธ์มาจากผลการศึกษาจาก: Crecraft, Harrison และ Justin Mahlmann "REHAU in-situ Borehole Thermal Performance Testing," Chantilly: Bowman Geothermal, 8 Oct. 2009

RAUGEO ที่จับคู่กับระบบแบบกระจาย

RAUGEO ที่จับคู่กับระบบแบบกระจาย

ประสานพลังธรรมชาติ...
ถ้าคุณกำลังพิจารณาใช้ระบบหมุนเวียนพลังงานพื้นดิน RAUGEO คุณอาจสนใจระบบทำความร้อนและทำความเย็นแบบกระจาย และในทางกลับกันก็เช่นกัน

และนี่คือเหตุผล: ในการให้อุณหภูมิห้องที่สบาย ระบบทำความร้อนแบบกระจายจะทำงานได้ดีกับอุณหภูมิของน้ำค่อนข้างต่ำ และระบบทำความเย็นแบบกระจายจะทำงานได้ดีกับอุณหภูมิน้ำปานกลาง ในช่วงอุณหภูมิเหล่านี้เองที่ปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นการรวม RAUGEO เข้ากับระบบทำความร้อนและความเย็นแบบกระจาย REHAU จะทำให้คุณได้รับความสบายสูงสุดด้วยต้นทุนการทำงานที่ต่ำสุด และคุณยังจะได้พบกับความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบคุณภาพสูงของ REHAU จากขาวัดความร้อนใต้พิภพจนถึงเธอร์โมสแตทของคุณ รวมถึงท่อ PEXa ข้อต่อ EVERLOC ที่มีความแน่นหนาและท่อร่วมพร้อมวงจรควบคุมแยกอิสระ

นี่คือคำตอบสำหรับความสบายสมบูรณ์แบบของคุณ
โดยมากแล้ว ระบบพลังงานความร้อนใต้พิภพและระบบแบบกระจายที่ออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถให้พลังงานเพียงพอที่จะให้ความร้อนและความเย็นกับทั้งพื้นที่ได้ แม้ในสภาวะที่อุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัดก็ตาม