การจ่ายน้ำ - RAUFUSION

คำอธิบาย

ท่อ RAUFUSION – ปลอดภัย, ฉลาด , สะดวกสบาย

ความปลอดภัย เป็นส่วนสำคัญที่สุดเมื่อต้องเลือกติดตั้ง ระบบน้ำประปา ท่อ RAUFUSION จึงเป็น ท่อระบบประปา ที่มีหลักวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยของคุณ โดยมาพร้อมกับ คุณสมบัติความปลอดภัย อย่างครอบคลุม เช่น ข้อต่อเกลียว (treaded fittings) ทำให้ทุกจุดต่อมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง, การคัดสรร วัสดุ โพลีโพรพิลีน (PP-R) ที่ดี ไม่มีการผสมสารที่คุณภาพต่ำ และ สิ่งสำคัญนอกจากนั้น ท่อ RAUFUSION ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ได้รับการรับรอง และเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล

ฉลาด และ มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ RAUFUSION ถูกออกแบบจากความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง คิดถึงหลักการใช้งานว่ายากอย่างไร เมื่อสินค้าอยู่ในมือช่างประปา เราจึงออกแบบระบบประปาด้วยความฉลาด และคุณลักษณะพิเศษ นั้นจะช่วยให้ช่างประปาได้พบกับประสบการณ์ที่ง่ายดาย

สะดวกสบาย คือหัวใจสำคัญของระบบท่อ RAUFUSION การทำสินค้าให้มีลักษณะพิเศษ เพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ เช่น การบอกตำแหน่งของจุดเชื่อม และ การแจ้งเวลาในการให้ความนร้อน โดยแสดงอยู่บริเวณ ผิวท่อ ระบบท่อ RAUFUSION มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับติดตั้ง ที่ถูกออกแบบสินค้ามาอย่างพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ความร้อนที่จะทำให้ช่างติดตั้ง หรือช่างประปา มีความสะดวกคล่องตัวอย่างที่สุด

ประโยชน์

เหตุผลในการเลือกใช้ ระบบท่อน้ำ RAUFUSION

ปลอดภัย : Safer

  • ไม่มีวัตถุดิบเสื่อมคุณภาพ
  • การเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน 100%
  • ปลอดภัยทั้งระบบ
  • สินค้าได้รับการยอมรับ และตรวจสอบคุณภาพ

ฉลาด : Smarter

  • งานต่อการคัดเลือกสินค้า
  • ช่วยลดขนาดของร่องในท่อ มากกว่าร้อยละ 10
  • Turning with ease

มากความสะดวก : More convenient

  • รู้เวลาที่ถูกต้อง
  • งานต่อการซ่อมแซม
  • ง่ายต่อการตั้งต่ำแหน่งติดตั้งทีถูกต้อง