การจ่ายน้ำ - REHAU Hybrid

คำอธิบาย

คำอธิบาย
ระบบผสมผสานของ REHAU นำจุดแข็งที่สำคัญของระบบ PEX และระบบ PP-R มารวมไว้ในระบบท่อแบบรวม (16-110 มม.) ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และอัตราการไหลที่ดีขึ้น ในราคาที่คุ้มค่าทั้งสำหรับผู้รับเหมาและเจ้าของ


ความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น
80% ของข้อต่อทั้งหมดที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่จะมีขนาด 16-40 มม. และติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากหรือปิดซ่อนไว้ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายสูงสุดได้ในกรณีที่เกิดการรั่ว สำหรับข้อต่อขนาดเล็ก ระบบเชื่อมสอด (socket fusion) 

จะได้รับความเชื่อมั่นอย่างมากในทางงานช่างเนื่องจากใช้เวลาในการทำความร้อนสั้นกว่า จึงทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยกว่า ปลอกต่อแบบอัด RAUTITAN PEX จึงเป็นชุดประกอบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะพิเศษในการเชื่อมต่อแต่อย่างใด และยังรับประกันได้ 100% 

ว่าจะไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปีของการติดตั้งทั่วโลก


ความเร็วที่เหนือชั้น
RAUTITAN PEX สามารถติดตั้งได้เร็วกว่าระบบเชื่อมสอดหรือระบบทั่วๆ ไป (เช่น ทองแดง) ถึงกว่า 60% ม้วนท่อ PEX แบบยืดหยุ่นและข้อต่อเชิงกลแบบธรรมดาช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถขนย้าย ติดตั้ง และย้ายไปยังแต่ละจุดทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าระบบมีความปลอดภัย 100%


การไหลที่ดีขึ้น
ข้อต่อเชื่อม (Fusion joint) โดยเฉพาะแบบขนาดเล็กจะไวต่อการหลอมละลายของวัสดุที่มากเกินไปจนเข้าไปในช่องทางการไหล ทำให้รูด้านในของชุดประกอบมีขนาดเล็กลงและทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วน ในทางตรงข้าม ปลอกต่อแบบอัดเชิงกลของ RAUTITAN PEX จะช่วยคงขนาดของรูไว้ให้มีขนาดเท่าตอนปกติ ใช้ได้กับข้อต่อทุกชนิดโดยขึ้นอยู่กับขนาดของชุดประกอบที่ใส่ นอกจากนี้ ระบบ RAUTITAN PEX ยังทำให้มีการปรับปรุงชุดประกอบน้อยลงได้เกินกว่า >30%


คุ้มค่าสูงสุด
สำหรับขนาด >40 มม. ชุดประกอบ RAUTITAN DZR จะมีราคาสูงกว่าระบบเชื่อมสอด RAUFUSION ที่มีขนาดเท่ากัน และจะติดตั้งได้เร็วกว่าเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ในการเชื่อมต่อที่มากกว่าและการติดตั้งที่มักจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า จึงทำให้ข้อต่อเชื่อม RAUFUSION มีความปลอดภัยเท่าเทียมกัน

ประโยชน์


  • ข้อต่อไม่เกิดการรั่วไหลอย่างถาวรแบบ 100%
  • เร็วขึ้นมากกว่า 60%
  • ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนน้ำดีขึ้น 
  • 2 ระบบ 1 การรับประกัน