โรงพยาบาลฟิโอนา แสตนเลย์, ออสเตรเลียตะวันตก

โรงพยาบาลฟิโอนา แสตนเลย์เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมอร์ดอช ออสเตรเลียตะวันตก เป็นโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลออสเตรเลียตะวันตก โรงพยาบาลฟิโอนา แสตนเลย์จะกลายเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เป็นผู้นำในการดูแลทางคลินิก การวิจัย และการศึกษา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบซึ่งใช้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ล่าสุด

โครงการ

โรงพยาบาลฟิโอนา แสตนเลย์, ออสเตรเลียตะวันตก

ขอบเขตโครงการ

ท่อน้ำร้อนและเย็น RAUTITAN HIS311 ความยาว 20-25 มม. และท่อ RAUTITAN สีม่วง ความยาว 20 และ 25 มม.

สถาปนิก/วิศวกร

Silver Thomas Hanley, Hames Sharley และ HASSELL

ผู้ติดตั้ง

SANWELL

ระบบ REHAU ที่ใช้

บริการด้านน้ำ (RAUTITAN HIS311 และ RAUTITAN สีม่วง)

ประเภทโครงการโครงการ
ลูกค้ารัฐบาลของออสเตรเลียตะวันตก
สถาปนิกSilver Thomas Hanley, Hames Sharley and HASSELL
องค์ประกอบบริการด้านน้ำ
ปี2010
การจ่ายน้ำ - RAUTITAN