ห้องเย็นฟอนเทียร่า, ฮามิลตัน นิวซีแลนด์

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงห้องเย็นของฟอนเทียร่าที่คลังสินค้าในฮามิลตัน นิวซีแลนด์เองก็ได้ใช้นวัตกรรมนี้ด้วยเช่นกัน ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมของฟอนเทียร่าซึ่งเป็นนักลงทุนภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในด้านการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงโรงงาน ช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมและทำให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนมของนิวซีแลนด์ ห้องเย็นที่ทันสมัยซึ่งสร้างขึ้นในฤดูหนาว/ฤดูใบไม้ผลิของปี 2009 แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่: มีความยาว 250 เมตรและมีความกว้าง 90 เมตร การพัฒนาต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 250 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

ฟอนเทียร่าพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้ห้องเย็นของตนนั้นมีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน ตลอดจนต้องการระบบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพื้นห้องนั้นจะสามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้เนื่องจากต้องใช้เก็บผลิตภัณฑ์นม ในส่วนของ REHAU เองก็ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่า การขายเพื่อสร้างมูลค่า ในกระบวนการออกแบบช่วงแรกกับผู้ติดตั้ง Sean Stephens ของ Plumbcraft ซึ่งประจำอยู่ในโอ๊คแลนด์ทำให้สามารถติดต่อผู้รับเหมาหลัก Haydn and Rollett Construction (Auckland) ที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านระบบการให้ความร้อนใต้พื้นและกับทีมงาน REHAU ที่มีความเชี่ยวชาญ (ที่โดดเด่นที่สุดคือ Franz Huelle, CTL ANZ) Plumbcraft และทีมงาน REHAU ทำงานอย่างหนักในระหว่างกระบวนการออกแบบ Misha Basta ของ Fusion HVAC วิศวกรด้านกลไกได้เข้ามาเสริมทีมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ การออกแบบและการก่อสร้าง ตั้งแต่ห้องหม้อต้มไปจนถึงระบบใต้พื้น

มีการใช้ระบบใต้พื้นของ REHAU เป็นครั้งแรกสำหรับฟอนเทียร่า โดยใช้ท่อ RAUTHERMEX ขนาด 276 เมตร (63 มม.) ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับระบบนี้ซึ่งใช้ท่อที่มีการหุ้มฉนวนไว้ล่วงหน้า และท่อสีชมพู RAUTITAN ขนาด 25,000 เมตร (20 มม.) และมีการใช้การออกแบบเพิ่มเติมเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานจากคอนเดนเซอร์หม้อต้ม ฟอนเทียร่าให้ความสำคัญกับการออกแบบเป็นอย่างมาก เนื่องจากห้องเย็นจะต้องใช้เก็บเนยและชีสมูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบที่จะทำงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับวันนี้และในอนาคต

จุดที่แตกต่างสำหรับโครงการนี้คือความสามารถของ REHAU และ Plumbcraft ในการนำเสนอการออกแบบที่มีรายละเอียดมาก พร้อมทั้งยังเสนอความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่สำคัญในแต่ละช่วงการก่อสร้าง ดังนั้นจึงสามารถช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงได้มากมาย

โครงการ: ห้องเย็นฟอนเทียร่าในฮามิลตัน นิวซีแลนด์

ขอบเขตโครงการ: ห้องเย็นขนาด 22,500 2, ท่อสีชมพู RAUTITAN ความยาว 25,000 เมตร, ท่อ RAUTHERMEX ความยาว 276 .

สถาปนิก/วิศวกร: Fusion HVAC

ผู้ติดตั้ง: Plumbcraft

ระบบ REHAU ที่ใช้: การให้ความร้อนแบบแผ่รังสี

ประเภทโครงการห้องเย็น
ลูกค้าฟอนเทียร่า
องค์ประกอบการให้ความร้อนแบบแผ่รังสี
Radiant Heating and Cooling Technology