เอชทูโอ เรสซิเดนซ์, สิงคโปร์

เอชทูโอ เรสซิเดนซ์ อาคารอพาร์ทเมนต์สำหรับพักอาศัยมีการออกแบบอพาร์ทเมนต์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยตึกสำหรับพักอาศัย 5 ตึก มีห้องพักรวมทั้งหมด 521 ห้อง เอชทูโอ เรสซิเดนซ์คือโครงการภาคเอกชนรายแรกที่มีการออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและน้ำอย่างกลมกลืน ได้รับรางวัล Active, Beautiful, Clean Waters (ABC Waters) Certification โดย PUB (คณะกรรมการสาธารณูปโภคของสิงคโปร์)

โครงการ

เอชทูโอ เรสซิเดนซ์, สิงคโปร์

ขอบเขตโครงการ

Rautitan HIS311 และฟิตติ้งโพลีเมอร์ REHAU

สถาปนิก/วิศวกร

DP Architects Pte Ltd

ผู้ติดตั้ง

Selected Plumbing

ระบบ REHAU ที่ใช้

บริการด้านน้ำ RAUTITAN

ประเภทโครงการอพาร์ทเมนต์สำหรับพักอาศัย
ลูกค้าCity Developments Ltd
สถาปนิกDP Architects Pte Ltd
องค์ประกอบบริการด้านน้ำ
ปี2012
การจ่ายน้ำ - RAUTITAN