ศูนย์ฝึกอบรม REHAU

สถาบันที่เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับโซลูชันของ REHAU ในด้านงานก่อสร้าง

ด้วยผู้บรรยายชั้นนำที่ให้ข้อมูลในชั้นเรียน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ อาหารกลางวันและเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม REHAU มีการสัมมนาหลายรายการตลอดปี ศูนย์ฝึกอบรมนี้จะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าของเรามีความพร้อมในการแข่งขัน