อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO 64 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน(m2)

1000

414285.005

2-12

88.9 มม.

0.075

1500

414295.005

3-18

88.9 มม.

0.225

2000

414305.005

4-24

88.9 มม.

0.300

1000

413562.005

2-12

90 มม.

0.075

1500

413572.005

3-18

90 มม.

0.113

2000

413582.005

4-24

90 มม.

0.150

1000

413622.005

2-12

110 มม.

0.075

1500

413632.005

3-18

110 มม.

0.113

2000

413642.005

4-24

110 มม.

0.150

1000

414345.005

2-12

114.3 มม.

0.075

1500

414355.005

3-18

114.3 มม.

0.113

2000

414365.005

4-24

114.3 มม.

0.150