อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO 64 มม. พร้อมเช็ควาล์ว

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน(m2)

1000

414315.005

2-12

88.9 มม.

0.075

1500

414325.005

3-18

88.9 มม.

0.113

2000

414335.005

4-24

88.9 มม.

0.150

1000

413592.005

2-12

90 มม.

0.075

1500

413602.005

3-18

90 มม.

0.113

2000

413612.005

4-24

90 มม.

0.150

1000

413652.005

2-12

110 มม.

0.075

1500

413662.005

3-18

110 มม.

0.113

2000

413672.005

4-24

110 มม.

0.150

1000

414375.005

2-12

114.3 มม.

0.075

1500

414385.005

3-18

114.3 มม.

0.113

2000

414395.005

4-24

114.3 มม.

0.150