อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO 92 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

413587.005

3-19

110 มม.

0.238

1500

413597.005

4.5-28.5

110 มม.

0.357

2000

413607.005

6-38

110 มม.

0.476

1000

400627-005

3-19

114.3 มม.

0.238

1500

400637-005

4.5-28.5

114.3 มม.

0.357

2000

400626-005

6-38

114.3 มม.

0.476