อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO OS 92 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

500

414407.005

1.5-9.5

110 มม.

0.075

750

414417.005

2.25-14.25

110 มม.

0.113

1000

414427.005

3-19

110 มม.

0.150