อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ 92 มม. พร้อมเช็ควาล์ว

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

413617.005

3-19

110 มม.

0.238

1500

413627.005

4.5-28.5

110 มม.

0.357

2000

413637.005

6-38

110 มม.

0.476

1000

400657-005

3-19

114.3 มม.

0.238

1500

400667-005

4.5-28.5

114.3 มม.

0.357

2000

400677-005

6-38

114.3 มม.

0.476