อุปกรณ์เติมอากาศแบบดิสก์ DN225 พร้อมเช็ควาล์ว

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

225

851708.005

1-7

88.9/90 ถึง 110/114.3 มม.

0.037