อุปกรณ์เติมอากาศแบบดิสก์ DN300

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

300

851618.005

1.5-11

88.9/90 ถึง 110/114.3 มม.

0.063