อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO OS 64 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

500

415145.005

2-12

88.9 มม.

0.075

750

415155.005

3-18

88.9 มม.

0.113

1000

415165.005

4-24

88.9 มม.

0.150

500

417842.005

2-12

90 มม.

0.075

750

417852.005

3-18

90 มม.

0.113

1000

417862.005

4-24

90 มม.

0.150

500

417872.005

1-6

110 มม.

0.075

750

417882.005

1.5-9

110 มม.

0.113

1000

417892.005

2-12

110 มม.

0.150

500

415175.005

1-6

114.3 มม.

0.075

750

415185.005

1.5-9

114.3 มม.

0.113

1000

415195.005

2-12

114.3 มม.

0.150