อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO HR 64 มม. กันการสึกกร่อน

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

410234.005

2-12

90 มม.

0.150

1500

410244.005

3-18

90 มม.

0.225

2000

400252.005

4-24

90 มม.

0.300

1000

410254.005

2-12

110 มม.

0.150

1500

410264.005

3-18

110 มม.

0.225

2000

400262.005

4-24

110 มม.

0.300

สำหรับปริมาณโซเดียม > 1,000mg/L:

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

410245.005

2-12

114.3 มม.

0.150

1500

410255.005

3-18

114.3 มม.

0.225

2000

410265.005

4-24

114.3 มม.

0.300