อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO 64 มม. พร้อมเช็ควาล์ว

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

413472.005

2-12

90 มม.

0.150

1500

413482.005

3-18

90 มม.

0.225

2000

413492.005

4-24

90 มม.

0.300

1000

414255.005

2-12

114.3 มม.

0.150

1500

414265.005

3-18

114.3 มม.

0.225

2000

414275.005

4-24

114.3 มม.

0.300