อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ STD 64 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

500

296374.005

1-6

DN 80 - 160

0.075

750

296384.005

1.5-9

DN 80 - 160

0.113

1000

296394.005

2-12

DN 80 - 160

0.150