อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ STD 64 มม. พร้อมเกลียว 1 1/4"

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

500

296404.005

1-6

DN 80 - 160

0.075

750

296414.005

1.5-9

DN 80 - 160

0.113

1000

411039.005

2-12

DN 80 - 160

0.150