อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO 92 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

500

414918.005

1-6

110 มม.

0.075

750

414928.005

1.5-9

110 มม.

0.113

1000

414938.005

2-12

110 มม.

0.150

1000

413598.005

3-19

110 มม.

0.238

1500

413608.005

4.5-28.5

110 มม.

0.357

2000

413618.005

6-38

110 มม.

0.476

1000

400618-005

3-19

114.3 มม.

0.238

1500

400628-005

4.5-28.5

114.3 มม.

0.357

2000

400638-005

6-38

114.3 มม.

0.476