อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO HR 92 มม. กันการสึกกร่อน

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

410274.005

3-19

110 มม.

0.238

1500

400524.005

4.5-28.5

110 มม.

0.357

2000

410268.005

6-38

110 มม.

0.476

1000

400534.005

3-19

110 มม.

0.238

1500

400544.005

4.5-28.5

110 มม.

0.357

2000

400554.005

6-38

110 มม.

0.476