อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO 92 มม. พร้อมวาล์ว

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

1000

413628.005

3-19

110 มม.

0.238

1500

413638.005

4.5-28.5

110 มม.

0.357

2000

413648.005

6-38

110 มม.

0.476

1000

400648-005

3-19

114.3 มม.

0.238

1500

400658-005

4.5-28.5

114.3 มม.

0.357

2000

400668-005

6-38

114.3 มม.

0.476