อุปกรณ์เติมอากาศแบบดิสก์ DN200

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

192

411335.005

0.5-5

88.9/90 ถึง 110/114.3 มม.

0.025