อุปกรณ์เติมอากาศแบบท่อ DUO OS 64 มม.

คำอธิบายทางเทคนิค

คำอธิบายทางเทคนิค

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางใช้งาน (มม.)

เลขที่แผนภาพ (มีร่อง)

อัตราการไหลของอากาศ (m3/ชม.)

ขนาดท่อที่เหมาะสม

บริเวณรูพรุน (m2)

500

415085.005

1-6

88.9 มม.

0.075

750

415095.005

1.5-9

88.9 มม.

0.113

1000

415105.005

2-12

88.9 มม.

0.150

500

417782.005

1-6

90 มม.

0.075

750

417792.005

1.5-9

90 มม.

0.113

1000

417802.005

2-12

90 มม.

0.150

500

417812.005

1-6

110 มม.

0.075

750

417822.005

1.5-9

110 มม.

0.113

1000

417832.005

2-12

110 มม.

0.150

500

415115.005

1-6

114.3 มม.

0.075

750

415125.005

1.5-9

114.3 มม.

0.113

1000

415135.005

2-12

114.3 มม.

0.150