ระบบประตู

มีสไตล์ ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง

การเลือกประตูเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญเท่ากับเมื่อวางแผนโครงการสร้างที่อยู่อาศัย เจ้าของบ้านที่ชาญฉลาดมักต้องการประตูที่สวยงาม ทนทาน และมีประสิทธิภาพในด้านพลังงาน และในขณะที่เราได้ให้ความสำคัญมากขึ้นกับความรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประตูที่ทำจากวัสดุที่มีความยั่งยืนก็ได้รับความนิยมสูงมากกว่าประตูอื่นๆ ที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การออกแบบประตู REHAU ตอบสนองเกณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้พร้อมทั้งมีสไตล์และการใช้งานที่หลากหลาย

*ประตู REHAU จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้ติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากบริษัทในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองซึ่งมีการสนับสนุนด้วยทรัพยากรจากบริษัทระดับโลก