ประตูยกและเลื่อน

เปิดได้กว้างที่สุด

การออกแบบนี้ได้ผสานลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของการเปิดได้กว้าง เทคโนโลยีการซีลแบบบีบอัดเพื่อประสิทธิภาพสูงในด้านการใช้พลังงาน และการเปิดประตูที่สะดวกง่ายดายเข้ากับลักษณะที่สวยงามของแผงเลื่อนแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ การออกแบบนี้ยังใช้วัตถุจากยุโรปซึ่งให้การระบายอากาศที่ปลอดภัยและมีข้อดีที่แผงประตูที่ใช้งานจะเลื่อนผ่านแผงประตูที่ยึดไว้คงที่

*การออกแบบประตู REHAU จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้ติดตั้งอิสระที่ไดัรับเลือก เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากบริษัทในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองซึ่งมีการสนับสนุนด้วยทรัพยากรจากบริษัทระดับโลก