ประตูเลื่อนและพับ

เน้นพื้นที่โล่ง

ประตูเลื่อนและพับของ REHAU อาจเป็นตัวเลือกสำหรับประตูแขวนและเลื่อนในพื้นที่เปิดโล่ง แต่สามารถใช้เพื่อเน้นพื้นที่โล่ง ความสวยงามของประตูเลื่อนและพับคือการพับแผงประตูหลายแปงเพื่เปิด ซึ่งสามารถเปิดกว้างได้เท่ากับกรอบประตู

คุณลักษณะของประตูเลื่อนและพับ

ประตูทนแทนที่สวยงามและทันสมัยจะช่วยสร้างบรรยากาศสมัยใหม่ในบ้านหลังเก่าได้ทันที นอกจากนี้ ประตูนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการก่อสร้างใหม่ ช่วยให้ห้องเปิดโล่งและเข้าถึงพื้นที่ภายนอกหรือเชื่อมโยงห้องต่างๆ เข้าด้วยกัน การออกแบบประตูอเนกประสงค์นี้ใช้เทคโนโลยีการซีลแบบบีบอัดเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง อากาศ และน้ำที่ดีกว่า

- กรอบและวงกบที่เชื่อมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบช่วยเพิ่มความแข็งแรงและทนทาน
- วงกบที่ผสานรวมกันได้ลงตัวช่วยเพิ่มความสวยงามให้โครงสร้าง
- แผงประตูพับได้ ช่วยให้มีกรอบประตูกว้างและเพิ่มพื้นที่เปิดโลกให้กว้างมากที่สุด

*ประตู REHAU จัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายของผู้ผลิตและผู้ติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากบริษัทในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองซึ่งมีการสนับสนุนด้วยทรัพยากรจากบริษัทระดับโลก