ระบบชัตเตอร์บานเกล็ด

นวัตกรรมระบบชัตเตอร์ม้วนสำหรับการออกแบบสมัยใหม่และดั้งเดิม

REHAU SOL-Design S747 เป็นระบบชัตเตอร์บานเกล็ดที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย: เป็นลักษณะพิเศษของบ้าน เป็นม่านป้องกันการสอดส่องจากเพื่อนบ้าน เป็นตัวป้องกันแสงอาทิตย์ และรักษาอุณหภูมิภายในบ้าน ผสานการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับชัตเตอร์ที่มีรูปร่างและสีที่หลากหลายให้กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมแต่ละแห่ง