ความเชี่ยวชาญ

เชื่อถือได้และสร้างสรรค์

REHAU มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวเนื่องจากความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่ล้ำหน้าและความเชื่อถือได้ที่โดดเด่น เรามีการถ่ายโอนความรู้ระหว่างสายธุรกิจการก่อสร้าง ยานยนต์และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมและระบบที่มีความล้ำหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะผู้นำระดับโลกของเราในด้านผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาและบริการ จุดมุ่งเน้นระยะยาวของบริษัทนี้ทำให้เราเป็นคู่ค้าที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าทั่วโลก

Highlights

เทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ของ REHAU มีการกำกับดูแลโดยวิศวกรและช่างเทคนิคของเรานับจากการพัฒนาไปจนถึงการใช้งานขั้นสุดท้าย ...

คุณภาพ

คุณภาพคือรากฐานของความสำเร็จ ...

สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

การอนุรักษ์วัตถุดิบที่หายากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...